Priser

Se vores gældende priser gældende til og med 31. december 2018

 

Tariffer Inkl. moms
Forbrugsafgift pr. mwh Kr. 587,50
Fast afgift pr. år Kr. 3.125,00
Målerleje pr. år Kr. 625,00

Varmebidraget forudbetales i tre rater: 2. juli, 2. september og 2. december. Efter 1. januar 2019 opkræves der fire rater: 2. februar, 2. april, 2. juli, 2. oktober.

Tilslutningsbidrag-engangsbidrag   Inkl. moms
Byggemodningsbidrag pr. enhed 12.500,00
Investerings/stikledningsbidrag *) pr. enhed 12.500,00
     

*) dækker de samlede omkostninger i forbindelse med etablering af stikledning fra hovedledningen til indføringsstedet i den enkelte ejendom/bolig eller lejlighed. 

Ved rørstørrelse over twinrør 25-25 betales udfra kostpris på udført arbejde.

Se eventuelt Takst-/prisblad for øvrige priser og gebyrer.