Priser

Se vores gældende priser gældende til og med 31. maj 2018

 

Tariffer Inkl. moms
Forbrugsafgift pr. mwh Kr. 587,50
Fast afgift pr. år Kr. 3.125,00
Målerleje pr. år Kr. 625,00

Varmebidraget forudbetales i fire rater: 2. juli, 2. september, 2. december, 
og 2. marts.

Tilslutningsbidrag-engangsbidrag   Inkl. moms
Byggemodningsbidrag pr. grund 12.500,00
Investeringsbidrag/stikledningsbidrag pr. stik 12.500,00
     

*) dækker de samlede omkostninger i forbindelse med etablering af stikledning fra indføringsstedet i ejendommen til skel ved rørstørrelse
over twinrør 25-25 betales udfra kostpris på udført arbejde

Se eventuelt prisblad for øvrige priser og gebyrer.