Billeder fra værket

Vi opdatere løbende vores billeder fra Hjallerup Fjernvarme. Her er de senest opdaterede.